Sorbian

picture from  uNreaL_Photographie
Audio: A pśecej
Audio: Ach rozmilona lubka mója
Audio: Ach ty leßne
Audio: Ancycka šaparjowa
Audio: Běž hoglědaj
Audio: Błotka lube
Audio: Bratřišk praj wšak mi
Audio: Cerjona, módra fijałka
Audio: Churfürst
Audio: Chwatajćo
Audio: Daj mi jeno jajko
Audio: Dajćo jom ju, dajćo
Audio: Do drjowa, do góle
Audio: Do Popojc
Audio: Do Popojc – Raschwalzer
Audio: Do wěrowanja
Audio: Dwojostup in D und F
Audio: Ein Zimmermann baut ein neues Haus
Audio: Gólcyk jědźo praskajcy
Audio: Góń te swinje domoj
Audio: Ha pśijeł panik do Błotow
Audio: Hale reńše ty holečo
Audio: Hancicka lubcicka
Audio: Hanka mója lubka
Audio: Hanka, ty brune wóčko
Audio: Hanso Polka
Audio: Hdyž je Hanka mała była
Audio: Hdyž mój fotar šlodaŕ był
Audio: Hołber
Audio: Holička steješe
Audio: Hušej blida jarjeg wisy
Audio: Hušej blida jarjeg wisy – Raschwalzer Version
Audio: Ja će widźu
Audio: Ja mam lubku z Bageńza
Audio: Ja wjerśim kólasko
Audio: Kački
Audio: Kajke su to ćežke lěta
Kwasne přezpolo
Audio: Marijanka
Audio: Mej ty dobru noc
Audio: Mietlarz
Audio: Mója Hanka pój ty ze mnu
Audio: Naša Anka źinsa doma njejo
Audio: Naša hajtka z myšku ženjo
Audio: Něnt mi spowěz, gólicka
Audio: Něnto gerce do nas du
Audio: Njehladaj
Audio: Och ty mója hegen lubka
Audio: Palenc
Audio: Pěta, kupa, jen, dwaj, tśi
Audio: Poicze moje holiczki schitke kemni
Audio: Pójź comej hyś do tog’ gumna
Audio: Pólski žyd / Kleskata reja
Audiio: Powěz mi
Audio: Preč, preč, preč
Audio: Pśecej ty chójźiš
Audio: Pśestań
Audio: Pśez góry a pśez doły
Audio: Ptači kwas
Audio: Reja nach Kušk
Audio: Reja Nr. 34
Audio: Reja Nr. 35
Audio: Reja Nr. 39
Audio: Reja Nr. 51
Audio: Reja Nr. 52
Audio: Reja Nr. 72
Audio: Reja Nr. 74
Audio: Reja Nr. 81
Audio: Reja Nr. 82
Audio: Rejowanje
Audio: Sćel mać
Audio: Schleifer Polka
Audio: Schyliła jo se jarobinka
Audio: Sekerka
Audio: Sławkojc mama
Audio: Sławna słowjanšćina
Audio: Słužyła Hanka
Audio: Šotiski Dobry wjecor
Audio: Šotiski Hanso Nabok
Audio: Starc a Hajbach
Audio: Stoj ta lipa
Audio: Struga
Audio: Stup dalej
Audio: Syrota
Audio: Tam dźož ten mjeseck swěći
Audio: Tam rosćo rěpa wjelika
Audio: Tam we tej góli Dreždźańskej
Audio: Tance Łužyckie Polonaise
Audio: Tance Łužyckie Wjerćak
Audio: Tantz
Audio: Ton Noßlowski
Audio: Turkojski kral
Audio: Ty sy mój luby kacor
Audio: Vier Raschwalzer
Audio: Vier Wjerćak
Audio: W jednej ruce hanku
Audio: W kałkojskim łužku
Audio: Wendischer Tantz
Audio: Winkowa zarodka
Audio: Wjerć mjo póla blida
Audio: Wjerćak in Dm
Audio: Wjerćak in G
Audio: Wjerćak
Audio: Wjesele dźensa
Audio: Wót wěrowanja
Audio: Wšykne te źowća
Audio: Z huglědkom
Audio: Za našymi gumnami
Audio: Zady našej’ pjecy
Audio: Zagraj nam rejku
Audio: Zagrodce jerebinka
Audio: Ženje tak rjenje
Audio: Zeschli lubka moja bucz
Audio: Zhotował je so pólski kral